ДОБРОДОЈДОВТЕ

НА ВЕБ СТРАНА НА ОПШТИНА КОНЧЕ


Почитувани пријатели!!!
 
Добредојдовте на официјалната web страна на Општина Конче преку која сакаме да ви ја претставиме нашата општина со сите нејзини особености кои ја прават нашата средина поразлична од другите.Се потрудивме на едно место да Ви ги понудиме сите релевантни информации поврзани со работата на Градоначалникот, Советот на Општината, администрацијата како и актуелните настани и случувања во општината. Искрено се надеваме на Ваше вклучување со сопствени забелешки, сугестии и коментари кои ќе бидат во функција на нејзин понатамошен развој, со што и понатму ќе продолжиме да ја зајакнуваме меѓусебната доверба и соработка.


 
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ Урбанистички план за с.Конче
 Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ Урбанистички план за с.Конче
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ Урбанистички план за с.Долни Липовиќ
 Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ Урбанистички план за с.Долни Липовиќ
Водоснабдителен систем Д.Липовиќ
Потпишан договорот за реализација на проектот „Рехабилитација на водоснабдителен систем за с.Долни Липовиќ со изградба на две каптажи и нова ...
Канализација с.Габревци
Завршна фаза на фекална канализација во с.Габревци
1
2
3
4
5
6
7
21
22
23